Finančné limity platné od 1. augusta

Od 1. augusta novela zákona o verejnom obstarávaní mení okrem iného aj finančné limity zadávania zákaziek. Pri verejných obstarávateľoch dochádza k výrazným zmenám. Pre obstarávateľov sa nič nemení.

Limity platné pre verejných obstarávateľov

Zákazka Limity (EUR bez DPH) Postup
Tovary / služby / práce 0 < 50.000 EUR Výnimka (ale pozor na Súhrnné správy vid § 10 ods. 10!)
Tovary a služby - § 7 ods. 1 písm. a) 50.000 < 143 000 EUR Podlimitný postup
Tovary a služby - § 7 ostatní 50.000 < 221 000 EUR Podlimitný postup
Služby podľa prílohy č. 1 (§ 7) 50.000 < 750 000 EUR Podlimitný postup
Stavebné práce (§7) 50.000 < 5 538 000 EUR
50.000 < 1.500 000 EUR bez námietok
Podlimitný postup

Limity platné pre obstarávateľov

Zákazka Limity (EUR bez DPH) Postup
Tovary a služby 0 < 443 000 EUR Zákon neupravuje postup
Služby podľa prílohy č. 1 0 < 1 000 000 EUR Zákon neupravuje postup
Stavebné práce 0 < 5 538 000 EUR Zákon neupravuje postup