Nové výkladové stanovisko k viacerým návrhom na plnenie toho istého kritéria

V roku 2016 vydal Úrad pre verejné obstarávanie výkladové stanovisko upravujúce postup vyhodnotenia ponuky v situáciách, kedy z ponuky vyplývali rôzne návrhy na plnenie. Čím viac času ubehlo, tým viacerí sme krútili hlavou nad platným znením výkladové stanoviska. Všetci sme vnímali dobrú myšlienku a aj dôvody jeho vydania. Avšak neboli sme si istí jeho aplikáciou najmä v situáciách zjavných chýb v matematických prepočtoch.

Práve z tohto dôvodu vítame aktualizáciu tohto výkladového stanoviska, resp. jeho prepísanie do podoby nového výkladového stanoviska označeného pod číslo 1/2021.

Očividne komunitou vnímané aplikačné problémy tej pôvodnej verzie vnímal aj Úrad, pretože reflektoval práve na potrebu odlíšiť situácie zjavných chýb v písaní alebo počítaní od pravdepodobne špekulatívneho predloženia dvoch alebo viacerých cenových návrhov. Preto osobne, a veríme, že všetci v našej komunite, oceníme upravené pravidlá, ktoré nám umožňujú posúdiť zjavnú chybu a odstrániť ju bez „umelého trvania na prepočítaní“ cenovej ponuky, mnohokrát s matematickým čarovaním aké by nám závideli aj profesori matematiky.

Rovnako vítame aj vysvetlenie, prečo preklep v elektronickej aukcii a v ponuke nie je „preklep s rovnakým dôsledkom“. Bohužiaľ, v zápale súťaženia sa stáva, že uchádzač v elektronickej aukcii urobí chybu v písaní a „enter“ stlačí skôr ako stlačí tú poslednú „0“, čoho následkom je mimoriadne nízke ponuka. Zatiaľ čo v ponuke to už dokážeme odstrániť opravou zjavnej chyby v písaní, počas aukcie a po jej skončení s tým nevieme urobiť nič, pretože § 53 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní nám to neumožňuje.

Verím, že tento detail si prečítajú najmä uchádzači, pretože to naše vysvetľovanie je občas nepríjemne vnímané.

Prečítajte si nové Výkladové stanovisko 1/2021

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd