Praktická aplikácia veľkej novely zákona

Na tejto sérií školení si s pomocou našich procesných diagramov ukážeme nové zmeny. Väčšina zmien sa dotýka samotných procesov nákupu (výberu dodávateľa) a teda si povieme čo robiť, kedy to robiť a ako to robiť.

Názorne si prejdeme postup pri zákazke s nízkou hodnotou, podlimitné postupy a nadlimitnú verejnú súťaž. Neobídeme ani zmeny pri vystavovaní referencií a zmeny pri námietkach a kontrole.
Na školení sa dozviete všetko podstatné, čo potrebujete vedieť k vyhlasovaniu súťaží.

Termíny a miesta konania

Program a obsah školenia

Registrácia: 8:30 – 9:00
Odborný program: 9:00 – 16:00

Témy školenia:

  • Proces prípravy postupu pre zákazku s nízkou hodnotou
  • Proces prípravy podlimitných zákaziek
  • Uplatnenie revíznych postupov v praxi
  • Ako využiť najrýchlejší postup výberu dodávateľa
  • Úprava súťažných podkladov

Prednášajúci

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

Marcela je CEO a spoluzakladateľkou konzultačnej spoločnosti APUEN AKADÉMIA s.r.o. a viceprezidentkou OZ APUeN SK založeného na podporu elektronizácie nákupov. Vo svojej profesijnej praxi sa venuje najmä poradenskej a konzultačnej činnosti pre dodávateľov a verejných obstarávateľov/obstarávateľov. Okrem toho sa spolupodieľa na tvorbe legislatívy a aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní. Taktiež spolupracuje s neziskovými organizáciami ako je Transparency International Slovensko, Nadácia Zastavme korupciu alebo slovensko.digital. Má vášeň pre verejné obstarávanie, preto v tejto oblasti s nadšením lektoruje, prednáša na medzinárodných konferenciách a streamuje na youtube kanáli. Je členkou Procurement Board-u, kolektívu inšpiratívnych nákupcov a obstarávačov.

Mgr. Karol Meliška

Dlhoročné skúsenosti vo verejnom obstarávaní so špecializáciou na eurofondové zákazky nadobudol prácou pre verejných obstarávateľov, prijímateľov eurofondov, ako aj pri nastavovaní pravidiel, metodickom usmerňovaní, aktívnou účasťou v odborných skupinách a na rokovaniach so zástupcami Európskej komisie a pri kontrole verejných obstarávaní pre riadiace a sprostredkovateľské orgány viacerých operačných programov v programových obdobiach 2007 - 2013 a 2014 – 2020. Pri svojej odbornej činnosti sa intenzívne zaoberá identifikovaním rizikových oblastí pri nastavovaní verejných obstarávaní, pri ich realizácii a ich kontrole kontrolnými orgánmi a auditmi, ako aj nachádzaním riešení využívaním svojich skúseností z praxe a právneho vzdelania.

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd