ÚVO vydal avizovaný materiál k dodatkom

Predseda Úradu pre verejné obstarávania  Miroslav Hlivák oznámil, že úrad vydal avizovaný, ďalší materiál k uzatváraniu dodatkov k zmluvám.  Ide o všeobecné metodické usmernenie, ktoré bolo odkonzultované na pracovnej úrovni so zástupcami Európskej komisie. „Teší ma, že úrad sa aj v náročných časoch dokáže operatívne spojiť s Európskou komisiou a konštruktívne s ňou spolupracovať na témach, ktoré trápia spoločnosť. Ďakujem zástupcom Európskej komisie, ktorí s nami metodický materiál na pracovnej úrovni konzultovali,“ vysvetľuje Miroslav Hlivák.

Všeobecné metodické usmernenie vzniklo v súvislosti so situáciou v stavebníctve a otázkam, kedy a za akých zákonných náležitostí je možné uzatvárať dodatky k zmluvám, ktorých dohodnutá čiastka nestačí na financovanie diela v dôsledku nárastov cien stavebných materiálov. „Dovoľte mi upozorniť, že úrad v kontexte avizovaných problémov v stavebníctve oslovil aj samotných verejných obstarávateľov/ obstarávateľov v zastúpení Únie miest Slovenska. Tá vypracovala materiál, ktorý sa stal jedným z podkladov pre všeobecné metodické usmernenie, ktoré sme na pracovnej úrovni konzultovali s Európskou komisiou. Ďakujem za konštruktívny prístup zo strany tých, ktorí sa s problémami v stavebníctve boria v praxi. Teší ma, že si úrad obhájil svoju pozíciu pri ďalšom vysvetľovaní zákona o verejnom obstarávaní aj v kontexte európskeho práva. Aj v tomto ďalšom, komplexnejšom materiáli sme sa usilovali vysvetliť právnu podstatu opodstatnenosti uzatvárania dodatkov. Ako úrad sme si splnili svoju úlohu pri poskytnutí pomôcky pre všetkých, ktorí riešia situáciu v stavebníctve v kontexte rastúcich cien stavebných materiálov a zamýšľaného uzatvárania dodatkov k zmluvám. Ako som už spomínal, toto je právna stránka problému, tú ekonomickú, ktorá sa týka podkladov pre preukazovanie oprávnenosti zvyšovania nákladov pri stavbách, musia predostrieť ekonomické autority štátu. Verím, že naša konštruktívna spolupráca s predstaviteľmi štátu v tejto ťažkej téme a v medziach našich kompetencií bude pokračovať ďalej,“ uzavrel Miroslav Hlivák, ktorý o situácii v stavebníctve dňa 4. mája 2022 rokoval aj s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd