Vyhodnocovanie mimoriadne nízkej ponuky

Dnes už nie je veľká polemika o tom, že v rámci vyhodnotenia ponúk je potrebné vždy overiť prítomnosť mimoriadne nízkej ponuky, resp. reálnosť predložených ponúk. Odborná diskusia skôr je, ako si túto povinnosť splniť, a to obzvlášť pri reverznom postupe verejnej súťaži, pri predložení len 1 ponuky alebo pri využití elektronickej aukcie.

Veľmi zaujímavá situácia nastáva pri uzatváraní rámcových dohôd s viacerými dodávateľmi, kedy vo verejnej súťaži predložené ponuky ešte nepredstavujú konečnú cenu, ale zväčša len maximálnu zmluvnú cenu a konečné ceny vzídu až z mini zákaziek vyhlasovaných medzi účastníkmi rámcovej dohody.

V tejto videoprednáške, ktorá je koncipovaná z analýzy rozhodovacej praxe UVO, si povieme aj o rôznych spôsoboch, akými môže komisia pristupovať k vyhodnoteniu prítomnosti mimoriadne nízkej ponuky.

Súčasťou videokurzu je aj prehľadne spracovaný pracovný zošit, v ktorom nájdete všetky preberané rozhodnutia.

Trvanie

182 minút

Lektor

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M

Určené pre

Verejných obstarávateľov, obstarávateľov, dodávateľov

Cena

69€ s DPH
Prístup k prednáške získate na 12 mesiacov.

Obsah:
Obsah:
  • Ako a kedy vyhodnocovať mimoriadne nízku ponuku pri reverznej verejnej súťaži
  • Mimoriadne nízka ponuka a elektronická aukcia
  • Prečo je dôležité overovať mimoriadne nízku ponuku pred uzatvorením rámcovej dohody s viacerými účastníkmi
  • Aké požiadavky kladie rozhodovacia prax na vyhodnocovanie mimoriadne nízkej ponuky

Pozrite si ukážku:

Objednávka:
Objednávka:
Objednávkový formulár videokurzov

Registračné údaje používateľa videokurzu

Fakturačné údaje

Vyberte si z ponuky kurzov:

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd