Webinár: Ako sme sa posunuli s definíciou predmetu zákazky v praxi

Večnú dilemu definície zákazky sa pokúsime spoločne rozlúštiť pohľadom najnovšej rozhodovacej praxe UVO, ktorá vychádza z kľúčových rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie. Odrazíme sa od prelomových rozhodnutí týkajúcich sa využívania zmlúv uzatvorených na dobu neurčitú.

Pohľad na vecné, miestne a časové aspekty definície zákazky si ukážeme analýzou rozhodnutí o nepovolenom spájaní predmetu zákazky alebo nepovolenom rozdelení predmetu zákazky.

Termíny a miesta konania

Program a obsah školenia

Trvanie školenia: 9:00 – 12:30

Program školenia:

  • Definícia zákazky pohľadom judikatúry Súdneho dvora Európskej únie
  • Analýza rozhodnutí týkajúcich sa obchádzania pravidiel verejného obstarávania
  • Rozdelenie zákazky s cieľom vyhnúť sa vyššiemu postupu
  • Indikátory zjavná alebo skrytá diskriminácie nepovoleným spájaní predmetu zákazky

Organizácia školenia:
Školenie bude prebiehať on-line. Budete potrebovať PC/notebook alebo mobilné zariadenie (ideálne tablet) s iOS alebo Android a stabilné internetové pripojenie. Kamera ani mikrofón nie sú potrebné, avšak vďaka funkčnému mikrofónu sa budete môcť jednoduchšie zapojiť do diskusie a klásť otázky. Otázky budete môcť klásť aj klasickým „chatom“ počas školenia.

Prednášajúci

Picture of Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

Marcela je CEO a spoluzakladateľkou konzultačnej spoločnosti APUEN AKADÉMIA s.r.o. a viceprezidentkou OZ APUeN SK založeného na podporu elektronizácie nákupov. Vo svojej profesijnej praxi sa venuje najmä poradenskej a konzultačnej činnosti pre dodávateľov a verejných obstarávateľov/obstarávateľov. Okrem toho sa spolupodieľa na tvorbe legislatívy a aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní. Taktiež spolupracuje s neziskovými organizáciami ako je Transparency International Slovensko, Nadácia Zastavme korupciu alebo slovensko.digital.

Má vášeň pre verejné obstarávanie, preto v tejto oblasti s nadšením lektoruje, prednáša na medzinárodných konferenciách a streamuje na youtube kanáli. Je členkou Procurement Board-u, kolektívu inšpiratívnych nákupcov a obstarávačov.

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd