Webinár: Úvod do verejného obstarávania

Dvojdňové on-line školenie sme pripravili pre všetkých verejných obstarávateľov, obstarávateľov a uchádzačov, ktorí sa verejnému obstarávaniu začínajú venovať alebo s ním majú zatiaľ len málo skúseností.

Cieľom dvojdňového školenia je vysvetliť Vám oblasť verejného obstarávania tak, aby ste porozumeli špecifikám nákupu verejných a štátnych inštitúcii. Naučíme Vás orientovať sa v zákone o verejnom obstarávaní a aj to, ako ho uplatňovať v praxi. Neobídeme ani prácu so základným nástrojom na vyhlasovanie nadlimitných a podlimitných zákaziek – Vestník ÚVO v ktorom sa tendre zverejňujú a IS ZU (Informačný systém zberu údajov), ktorým Úradu zasielajú zákazky na vyhlásenie.

Termíny a miesta konania

Program a obsah školenia

Počas dvojdňového školenia budeme analyzovať tieto oblasti:
Trvanie školenia: 9:00 – 15:30

 • Kedy je verejné obstarávanie povinnosť a kedy je možné sa mu vyhnúť (princíp používania výnimiek vo VO)
 • Osoby, ktoré vystupujú vo verejnom obstarávaní (verejný obstarávateľ, obstarávateľ, dotované subjekty, záujemca, uchádzač, subdodávateľ, skupina dodávateľov)
 • Princípy vo verejnom obstarávaní
 • Hodnota zákazky a typy zákaziek
 • Postupy vo verejnom obstarávaní z ohľadom na hodnotu zákazky
 • Štruktúra procesu verejného obstarávania s ohľadom na postupy
 • Informačné nástroje používané vo verejnom obstarávaní
 • Podmienky účasti
 • Požiadavky na predmet zákazky, zmluva a zmena zmluvy
 • Revízne postupy
 • Výkon kontroly vo verejnom obstarávaní

Prednášajúci

Picture of Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

Marcela je CEO a spoluzakladateľkou konzultačnej spoločnosti APUEN AKADÉMIA s.r.o. a viceprezidentkou OZ APUeN SK založeného na podporu elektronizácie nákupov. Vo svojej profesijnej praxi sa venuje najmä poradenskej a konzultačnej činnosti pre dodávateľov a verejných obstarávateľov/obstarávateľov. Okrem toho sa spolupodieľa na tvorbe legislatívy a aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní. Taktiež spolupracuje s neziskovými organizáciami ako je Transparency International Slovensko, Nadácia Zastavme korupciu alebo slovensko.digital.

Má vášeň pre verejné obstarávanie, preto v tejto oblasti s nadšením lektoruje, prednáša na medzinárodných konferenciách a streamuje na youtube kanáli. Je členkou Procurement Board-u, kolektívu inšpiratívnych nákupcov a obstarávačov.

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd