Ďalšia novela zákona o verejnom obstarávaní

Ďalšiu novelu zákona o verejnom obstarávaní v roku 2024 pripravilo tentokrát Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Jej cieľom je zrýchliť procesy o odbúrať nadmernú byrokraciu. 

Novela je od 8.2.2024 do 28.2.2024 v medzirezortnom pripomienkovom konaní do číslom LP/2024/51

Medzi najdôležitejšie navrhované zmeny novely patrí:

  • mení sa hodnota zákazky malého rozsahu z 10 000€ na 50 000€,
  • vypúšťa sa zákazka s nízkou hodnotou,
  • navyšuje sa limit pri podlimitných zákazkách na stavebné práce pri ktorých nemožno podať námietky z 800 000€ na 1 500 000€,
  • vypúšťa sa inštitút žiadosti o nápravu,
  • menia sa pokuty za porušenie zákona z 5% na 0,1 – 5%,
  • zdobrovoľňuje sa tzv. „profesionalizácia“ verejného obstarávania,
  • pri podlimitných zákazkách bude možné využívať aj komerčné elektronické nástroje.

Zapojiť do medzirezortného pripomienkového konania alebo preštudovať si navrhované zmeny môžete na stránke https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/51.

Návrh zákona nájdete v časti „Sprievodná dokumentácia“ v súbore „Vlastný materiál“.

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd