Novela zákona o verejnom obstarávaní

Prvá novela zákona o verejnom obstarávaní v roku 2024 prichádza so Zákonom o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré končí 18. januára 2024. 

State pripravovaného zákona, ktoré novelizujú Zákon o verejnom obstarávaní 343/2015 Z. z.  sa nachádzajú v § 19, § 20, § 21 a v Čl. X. 

Celý legislatívny proces vrátane možnosti pripomienkovania predkladaného zákona nájdete na stránke https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/10.

Návrh zákona nájdete v časti „Sprievodná dokumentácia“ v súbore „Vlastný materiál“.

 

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd