Nové finančné limity od 1. januára 2024

Vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie sa od 1. januára 2024 menia finančné limity pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a súťaž návrhov.

Finančný limit pre nadlimitnú zákazku je

143 000 eur pre verejného obstarávateľa:

  • podľa  7 ods. 1 písm. a) zákona, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
  • na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 1

221 000 eur pre verejného obstarávateľa:

  • podľa  7 ods. 1 písm. b) až e) zákona, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
  • podľa  7 ods. 1 písm. a) zákona na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe č. 1,

750 000 eur pre verejného obstarávateľa, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,

443 000 eur pre obstarávateľa, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,

1 000 000 eur pre obstarávateľa, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,

443 000 eur pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,

5 538 000 eur pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Finančný limit pre nadlimitnú koncesiu je 5 538 000 eur pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa.

Finančný limit pri súťaži návrhov je:
 
143 000 eur pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona,
 
221 000 eur pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) zákona,
 
443 000 eur pre obstarávateľa.

Celú vyhlášku si môžete pozrieť na stránke https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/481/20240101  

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd