Využívanie odborných garantov je dobrovoľné

Od 31. marca 2024 je využívanie odborných garantov na činnosti vo verejnom obstarávaní dobrovoľné.

Túto zmenu prináša so sebou novelizácia zákona č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania, ktorá v článku V upravuje aj zákon o verejnom obstarávaní. Zákon 28. februára podpísala pani prezidentka a už je zverejnený aj v zbierke zákonov.

 Znenie paragrafu 184b, ods. 1 je od 31. marca nasledovné:

Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 8 môžu vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní aj prostredníctvom odborného garanta na verejné obstarávanie (ďalej len „odborný garant“)

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd