Dôležité rozhodnutie Rady ÚVO k vypĺňaniu JEDu

Rada Úradu pre verejné obstarávania vydala dňa 9.1.2023 rozhodnutie č. 14810-9000/2022 v ktorom sa venuje pravidlám predkladania jednotného európskeho dokumentu v prípade využitia kapacít inej osoby na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, a ktoré zároveň objasňuje možnosti použitia tzv. globálneho údaju vo formulári JED (časť IV. ,,Podmienky účasti“, ,,α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti“).

Z rozhodnutia vyplývajú nasledovné závery:

JED predstavuje vyhlásenie konkrétneho hospodárskeho subjektu, a teda

  • ak je umožnené vypĺňanie globálneho údaju, označenie globálneho údaju v JED znamená, že práve tento konkrétny hospodársky subjekt predkladajúci JED vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom,
  • v prípade využitia kapacít inej osoby na preukázanie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti/podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia je uchádzač povinný predložiť za túto inú osobu doklady preukazujúce splnenie dotknutej podmienky účasti alebo samostatný JED, a to z dôvodu, že
  • JED obsahuje aktualizované vyhlásenie konkrétneho hospodárskeho subjektu, že (i) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, (ii) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov, (iii) poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED. Uvedené znamená, že formulár JED neslúži iba na predbežné vyhlásenie o splnení podmienok účasti osobného postavenia, a teda zápis inej osoby v Zozname hospodárskych subjektov nemení nič na povinnosti predložiť za túto inú osobu doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti alebo samostatný JED.

Pozrite si aj celé rozhodnutie Rady ÚVO.

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie

 

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd