Čaká nás novela zákona o verejnom obstarávaní

Vláda SR dnes schválila návrh novely zákona o verejnom obstarávaní predložený Úradom pre verejné obstarávanie. Zákon ešte čaká prerokovanie NR SR. Pokiaľ ho parlament schváli, prvé zmeny môžeme očakávať od 15.4.2023.

Novelizácia prináša legislatívne úpravy potrebné pre riadnu implementáciu nariadenia Európskej komisie 2019/1780, najmä zverejňovania niektorých informácií v rámci oznámení používaných v procese VO a taktiež zákonné zadefinovanie nových štandardných formulárov na uverejňovanie oznámení používaných v procese VO. 

Novela upravuje aj problematiku výkonu dohľadu, predovšetkým precizuje a opravuje legislatívnu úpravu v rámci výkonu dohľadu, ktorá nadobudla účinnosť v prvej polovici roku 2022.

Celkovo má novela 59 bodov a detailne si všetky zmeny môžete pozrieť na stránke https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27944/1  

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd