Finále novely o verejnom obstarávaní II.

Ohlasovaná revolúcia priniesla najmä historicky najvyššie limity na zadávanie zákaziek prieskumom trhu. Na druhej strane, tieto prieskumy budú prvykrát povinne zverejňované a elektronizované. Nepochybne najväčší dopad bude mať novela na zadávanie malých a stredných zákaziek v oblasti stavebných prác.

Vyrieši ale aktuálne najbolestivejší problém nepredvídateľne rastúcich cien? Pýtať sa bude Marcela Turčanová riaditeľa Inštitútu verejného obstarávania na UVO Ivana Holiča a analytika dopravy v inštitúte INEKO Jána Kovalčíka.