Konferencia verejné obstarávanie 2019 Právo & Prax

Spoločne budeme diskutovať o témach, ktoré budú trendmi v roku 2019. Z pohľadu elektronizácie je to nepochybne využitie elektronických katalógov a zefektívnenie dynamických nákupných systémov. Neobídeme ani procesné trendy nákupu akými sú superreverzné vyhodnocovania, sociálny aspekt alebo prípravné trhové konzultácie.

Rok 2018 priniesol veľkú zmenu nášho zákona v podobe veľkej novely s účinnosťou od 1.1.2019. Je pre nás praktikov skutočne prínosná? Rezonovať by mala aj avizovaná profesionalizácia verejného obstarávania v podobe legislatívneho návrhu.

Tešíme sa na Vás v Tatranskej Lomnici 19.-20. marca 2019.

Inšpirujte sa praktickými príkladmi aplikovania zodpovedného verejného obstarávania, zmeňte svoj pohľad na nákup vďaka myšlienkam cirkulárnej ekonomiky alebo si uľahčite prácu vďaka spolupráci s tímami slovenských univerzít.
Povieme si aj o tom, ako nákupné tímy dokážu ovplyvniť rozhodnutia v inštitúciách a akými spôsobmi dokážu presadiť zmeny.
Horúcou a aktuálnou témou, ktorá na konferencií odznie je aj potreba expresne rýchlych nákupov v čase koronakrízy.

V rámci jednotlivých blokov konferencie sa môžete tešiť na viaceré zaujímavé prednášky a diskusie v podaní odborníkov zo Slovenska, ale i z Českej republiky.

Termín konania konferencie

Program a obsah konferencie

Odborný program v 1. konferenčný deň – 9:00 – 16:45
Odborný program v 2. konferenčný deň – 9:00 – 12:00
Registrácia od 8:00

Prednášajúci

Picture of Mgr. Katarína Chromíková

Mgr. Katarína Chromíková

Pracuje 10 rokov na Ministerstve dopravy a výstavby SR na sekcii riadenia projektov. Od roku 2015 sa okrem projektov zameraných na dopravnú infraštruktúru venuje aj kontrole projektov zameraných na informatizáciu spoločnosti, ako aj projektov z Nástroja na prepájanie Európy. V súčasnosti vykonáva funkciu vedúcej oddelenia kontroly verejného obstarávania a spolu so svojim tímom aktívne spolupracuje s prijímateľmi pomoci z EŠIF na úrovni metodickej činnosti, ako aj praktickej aplikačnej praxe. Je priama, priateľská a na práci ju baví čeliť novým výzvam, ktoré táto oblasť prináša.

Picture of Zuzana Petková

Zuzana Petková

Vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracovala ako redaktorka domáceho i zahraničného spravodajstva v denníkoch Pravda, SME, Hospodárske noviny, od roku 2013 písala pre týždenník Trend, kde pôsobila ako zástupkyňa šéfredaktora. Investigatívnej žurnalistike sa venovala 20 rokov. Od augusta 2018 je riaditeľkou Nadácie Zastavme korupciu.

Picture of Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D

Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D

Vyštudovala medzinárodné vzťahy a európske štúdiá na Masarykovej univerzite v Brne. Vo svojej doktorandskej práci sa špecializovala na tému europeaizácie. Osem rokov pracovala na Ministerstve školstva, mládeže a telovýchovy ČR, kde - okrem iného ako riaditeľka odboru pre záležitosti EÚ - zastupovala Českú republiku v Európskej únií. Počas predsedníctva ČR v Rade EU predsedala Výboru pre vzdelávanie Rady Európskej únie. Téme zodpovedného verejného obstarávania sa venuje už niekoľko rokov, najprv ako riaditeľka neziskovej organizácie Nové ekonomika. Od roku 2014 pôsobí ako vedúca oddelenia verejného obstarávania na Ministerstve práce a sociálnych vecí ČR, kde po vecnej stránke vedie aj projekt Sociálne zodpovedného verejného obstarávania.

Picture of Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

Marcela je CEO a spoluzakladateľkou konzultačnej spoločnosti APUEN AKADÉMIA s.r.o. a viceprezidentkou OZ APUeN SK založeného na podporu elektronizácie nákupov. Vo svojej profesijnej praxi sa venuje najmä poradenskej a konzultačnej činnosti pre dodávateľov a verejných obstarávateľov/obstarávateľov. Okrem toho sa spolupodieľa na tvorbe legislatívy a aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní. Taktiež spolupracuje s neziskovými organizáciami ako je Transparency International Slovensko, Nadácia Zastavme korupciu alebo slovensko.digital.

Má vášeň pre verejné obstarávanie, preto v tejto oblasti s nadšením lektoruje, prednáša na medzinárodných konferenciách a streamuje na youtube kanáli. Je členkou Procurement Board-u, kolektívu inšpiratívnych nákupcov a obstarávačov.

Picture of Mgr. Erika Rusnáková

Mgr. Erika Rusnáková

Právnička, členka advokátskej komory, ostrieľaná vyjednávaniami s eurofondovými auditmi, bývalá riaditeľka odboru manažujúceho kontrolu verejných obstarávaní v rámci troch operačných programov EŠIF a dvoch špecifických fondov Európskej komisie. Zanietená pre správne veci, venujúca sa podpore sociálnej oblasti, z pozície špecializovanej odborníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Rozvíja povedomie o spoločensky zodpovednom obstarávaní a integrovaní sociálne znevýhodnených osôb do spoločnosti.

Picture of Mgr. Karol Meliška

Mgr. Karol Meliška

Dlhoročné skúsenosti vo verejnom obstarávaní so špecializáciou na eurofondové zákazky nadobudol prácou pre verejných obstarávateľov, prijímateľov eurofondov, ako aj pri nastavovaní pravidiel, metodickom usmerňovaní, aktívnou účasťou v odborných skupinách a na rokovaniach so zástupcami Európskej komisie a pri kontrole verejných obstarávaní pre riadiace a sprostredkovateľské orgány viacerých operačných programov v programových obdobiach 2007 - 2013 a 2014 – 2020. Pri svojej odbornej činnosti sa intenzívne zaoberá identifikovaním rizikových oblastí pri nastavovaní verejných obstarávaní, pri ich realizácii a ich kontrole kontrolnými orgánmi a auditmi, ako aj nachádzaním riešení využívaním svojich skúseností z praxe a právneho vzdelania.

Picture of JUDr. Michal Petřík

JUDr. Michal Petřík

Vyštudoval právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Ďalej študijne pokračoval v Dánsku na Univerzite v Aarhuse v oblasti verejného obstarávania a práva medzinárodného obchodu. Svoju študijné púť završuje na Karlovej univerzite v Prahe, kde na katedre medzinárodného práva obhajuje rigoróznu prácu na tému "Cezhraničné verejné obstarávanie". V priestore verejného obstarávania sa pohybuje posledných 15 rokov ako externý poradca zadávateľov, vedúci odboru verejného obstarávania a právneho odboru na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže a tiež ako riaditeľ verejného obstarávania a právneho odboru na generálnom riaditeľstve ciest a diaľnic ČR. Profesne sa špecializuje na mimoriadne nízku ponukovú cenu a jej analýzu, systému profesijného vzdelávania v oblasti verejného obstarávania a tiež je tvorca jedinečné databázy rozhodnutí revíznych orgánov ČR (ÚOHS, Krajský súd a Najvyšší správny súd) v oblasti verejného obstarávania. Profesijným cieľom je ukázať odbornej verejnosti, že pre sedliacky rozum je aj vo verejnom obstarávaní miesto. Od polovice roku 2018 sa osobne venuje vydávanie časopisu "Veřejné zákazky", ktorého je majiteľom a šéfredaktorom.

Picture of Martin Turček

Martin Turček

Investigatívny reportér Aktuality.sk, v minulosti analytik verejného obstarávania v neziskovke Transparency International Slovensko a investigatívec/analytik Nadácie Zastavme korupciu. Často píše o konkrétnych problematických tendroch a zákonnom rámci, ktorý je týmito tendrami porušovaný alebo svojou vágnosťou otázky vyvoláva. Hľadá dáta, analýzy a logiku v procesoch verejného obstarávania.

Picture of Mgr. Jaroslav Lexa

Mgr. Jaroslav Lexa

Jeden zo zakladateľov slovenského APUeNu. Nenapraviteľný optimista, ktorý verí, že na Slovensku sa dá nakupovať vtipne, zaujímavo, a zároveň i hospodárne a v súlade so zákonom. So svojim tímom, to dokázal ako riaditeľ odboru verejného obstarávania na MPSVaR SR, kde za rok ušetril viac ako 5 mil. EUR. Píše zmluvy, námietky, články, knihy a niekedy dávno i blogoval. Ako školiteľ v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, dokáže ľuďom vysvetliť, kde v zákone sa nachádza zdravý sedliacky rozum. V súčasnosti pôsobí ako podpredseda ÚVO.

Picture of Mgr. Martin Jakubek

Mgr. Martin Jakubek

Pracuje na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od roku 2011 je riaditeľom odboru zodpovedného za kontrolu verejných obstarávaní pri eurofondových zákazkách. Zúčastnil sa viacerých zložitých vyjednávaní s Európskou komisiou o auditoch a finančných korekciách a so svojim tímom má za sebou kontrolu stoviek verejných obstarávaní. Zastáva názor, že na verejné obstarávanie by sa mal každý pozerať tak, ako keby nakupoval zo svojich vlastných peňazí. Pripúšťa však, že reštrikcie kladené na verejných obstarávateľov legislatívou, ale aj nelegislatívnymi pravidlami nie sú vždy takémuto vnímaniu úplne nápomocné a o to viac sa pri eurofondových zákazkách snaží bojovať za aplikáciu zdravého rozumu.

Picture of Ján Jedlička

Ján Jedlička

Absolvent odboru politickej a kultúrnej geografie a odboru marketingových komunikácií. Patrón projektu zdieľaného katalógu dodávateľov BASE a nadšený podporovateľ "kremíkovej revolúcie" v oblasti riadenia nákupu a marketingu dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Pomáha pri implementácii elektronických nástrojov na zber dát, vyjednávanie a správu dodávateľského portfólia do nákupných procesov v privátnom aj verejnom sektore. Na školeniach a autorských seminároch sa usiluje o šírenie inovatívnych postupov a myšlienok spojených s elektronizáciou nákupu alebo zákaziek vo verejnom obstarávaní a podieľa sa na vývoji sw JOSEPHINE pre český a slovenský trh. Má záľubu vo vyprecizovaných, sémanticky kondenzovaných vetných spojeniach a absurdnom humore, ktorému často nerozumie ani on sám.

Picture of Ing. Ondrej Kuruc, PhD.

Ing. Ondrej Kuruc, PhD.

Aktuálne vedúci odboru verejného obstarávania na Ministerstve zdravotníctva SR. Od svojho príchodu procesne pokrýva všetky centrálne verejné obstarávania MZ SR vrátane tých najznámejších a najúspešnejších (nákup CT prístrojov, lôžok a lineárnych urýchľovačov s 20 mil. € úsporou). Na svojom konte má už aj dva zriadené dynamické nákupné systémy, ktoré sú určené pre všetky zriadené nemocnice. Svoju úlohu na MZ SR vníma z pozície partnera pre oblasť obstarávania analytickej jednotke, s ktorou pripravuje, vyhlasuje a vyhodnocuje centrálne obstarávania. Verí, že poctivá práca ruže prináša.

Picture of MSc. Martin Smatana

MSc. Martin Smatana

Riaditeľ analytickej jednotky Inštitútu zdravotnej politiky na Ministerstve zdravotníctva SR. Počas svojo pôsobenia na Slovensku bol členom niekoľkých dozorných rád, kde jeho úlohou bolo sledovať plnenie ozdravných plánov nemocníc alebo akcioviek. Študoval manažment na Oxforde, v odbore zdravotnícky manažment promoval na londýnskej Imperial College. V Anglicku si skúsil prácu pre štátny zdravotnícky inštitút. Vyše roka pôsobil v Prahe, kde mal ako analytik na starosti kontrolu nemocníc v Stredočeskom kraji. Aktuálne pripravuje podklady pre vyhlasovanie centrálnych verejných obstarávaní. Tvorí opis zdravotníckych prístrojov a ich kategorizáciu. Pod jeho vedením sa spracovala najväčšia databáza nákupov zdravotníckej techniky v EU (dáta zo 6 krajín a vyše 12000 tendrov). Martin má rád rýchle autá, syr a nepárne čísla.

Picture of JUDr. Ivan Holič

JUDr. Ivan Holič

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej úspešne absolvoval aj rigoróznu skúšku. Praktické skúsenosti naberal už počas štúdia, keď pracoval ako právny asistent v zahraničnej advokátskej kancelárii. Po ukončení štúdia bol zamestnaný ako advokátsky koncipient s prevažným zameraním na občianske a obchodné právo a v roku 2012 nastúpil na Úrad pre verejné obstarávanie, kde pracuje na odbore legislatívno-právnom. Okrem zastupovania úradu v súdnych sporoch a agendy správnych konaní, bol členom kolektívu pripravujúceho nový zákon o verejnom obstarávaní. V nadväznosti na to sa venuje aj lektorskej činnosti a zúčastňuje sa rokovaní pracovnej skupiny pre verejné obstarávanie pri Európskej komisii.

Picture of Tomáš Volný

Tomáš Volný

Etický hacker pôsobiaci v spoločnosti citadelo s.r.o.
Môj prvý hack? Obídenie prihlasovacej obrazovky Windows, keď som mal sedem. Snaha mojich rodičov, zamedziť mi prístup k modrej obrazovke, bola márna. Neskôr som sa zabával s programovaním na profesionálnej úrovni. Nebolo to však ono. Kaziť veci je totiž omnoho väčšia zábava. A tak som začal pracovať v Citadelo, kde ma za to navyše aj platia!

Picture of Marian Szakáll

Marian Szakáll

Pôsobil 7 rokov na Úrade pre verejne obstarávanie, z toho 5 rokov na Odbore konania o námietkach a dva roky v kancelárii Rady úradu a stále ho to verejne obstarávanie celkom baví. Snaha robiť veci vo verejnom záujme čo najlepšie, ho zaviedla až na Oddelenie verejného obstarávania Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy, kde v súčasnosti od marca pracuje.

Juraj Kúkoľ

Pracuje v spoločnosti TEMPEST a.s, ako analytik a architekt modernizovaného EVO.

Martin Hoffmann

Absolvoval štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU). Popri štúdiu na FEI STU absolvoval 2-ročné doplňujúce pedagogické štúdium. Od roku 2009 pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie na odbore informačných a komunikačných technológií. Špecializuje sa na elektronické verejné obstarávanie realizované pomocou informačných systémov Elektronické Verejné Obstarávanie (EVO) a Elektronického Kontraktačného Systému (EKS). Popri práci sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti týkajúcej sa verejného obstarávania a elektronických aukcií na najnižšiu cenu a ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. V súčasnosti na úrade pracuje ako vedúci oddelenia elektronického verejného obstarávania, kde je jeho hlavnou úlohou prevádzka informačného systému na elektronické verejné obstarávanie a certifikácia systémov na uskutočnenie elektronických aukcií. Vo voľnom čase sa venuje programovaniu jednoduchých web stránok pomocou technológií HTML, CSS, PHP a MySQL.