VIDEO : Zmena zmluvy v dôsledku mimoriadnej udalosti

V našom najnovšom videu sme sa zamerali na dôvody, ktoré umožňujú zmenu existujúcej zmluvy počas mimoriadnej situácie v dôsledku ochorenia COVID-19. Vychádzali sme z usmernení vydaných Úradom pre verejné obstarávanie a Európskou komisiou.

Vo videu Vám pripomenieme niektoré základné aspekty, nad ktorými je potrebé uvažovať pri zmenách existujúcich zmlúv a dozviete sa aj praktické informácie:

  • vysporiadanie sa s novou nákupnou požiadavkou,
  • úprava spôsobu plnenia zmluvy,
  • úprava lehôt dodania tovarov,
  • zavádzanie hygienických opatrenia pri plnení súčasných zmlúv.

Venujeme sa aj rizikovým zmenám zmluvy, t.j. situáciám, kedy treba byť veľmi opatrný, prečo nepredlžovať rámcové dohody a ako pristupovať k rušeniu vyhlásených zákaziek.

Video nájdete aj na našom YouTube kanáli