Zákon o verejnom obstarávaní bol novelizovaný

Novela zákona 9/2021 Z.z. mení zákon o verejnom obstarávaní. Zmena sa týka priamych rokovacích konaní. Preto keď budete oznamovať výsledok z takýchto rokovaní, nemusíte čakať s podpisom zmluvy 10 resp. 16 dní.

Táto zmena bola prijatá s cieľom urýchliť nákupy počas pandémie.

Znenie novely si môžete prečítať na stránke : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/9/vyhlasene_znenie.html

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd