Konferencie

Úžasné miesto stretnutí odborníkov, kolegov, priateľov...

APUEN v spolupráci s APUEN AKADÉMIOU každoročne organizuje jarnú a jesennú konferenciu v oblasti verejného obstarávania.

Jarná konferencie je venovaná štátnej a verejnej správe, inštitúciám i obstarávateľom - inak povedané, všetkým, ktorí vyhlasujú verejné obstarávania.
Jesenná konferencia je organizovaná pre dodávateľov, uchádzačov i záujemcov.

Spoločným znakom oboch konferencii je zaujímavý odborný program, témy prezentované špičkovými odborníkmi zo Slovenka aj zo zahraničia a príjemné prostredie.
Cieľom konferencie je sprostredkovať najnovšie informácie, diskutovať na aktuálne otázky, zistiť reálne problémy praxe. Pridanou hodnotou konferencie je spoznanie nových ľudí, šikovných kolegov, inšpirácia k ďalšej práci a načerpanie energie.

Konferencia Verejné obstarávanie 2021, Právo & prax

Tento ročník konferencie sa bude niesť v duchu pripravovanej legislatívnej zmeny zákona o verejnom obstarávaní. Neobídeme však ani nové témy, ktoré majú dopad na našu každodennú prácu....

Konferencia Verejné obstarávanie 2020 Právo & Prax

Tohtoročné výnimočné stretnutie profesionálov vo verejnom obstarávaní sa uskutoční v jesennom termíne 13. - 14. októbra. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa bude možné konferencie zúčastniť iba on-line prostredníctvom živého prenosu....

Konferenciu presúvame na iný termín

Žiaľ v dôsledku aktuálnej situácie ohľadne koronavírusu COVID-19 sme sa rozhodli konferenciu preložiť na október 2020....

Posledné voľné miesta : Konferencia Verejné obstarávanie 2020 Právo & Prax

Blíži sa výnimočné stretnutie profesionálov vo verejnom obstarávaní na najväčšej jarnej konferencií. V roku 2020 sa stretneme 17. - 18. marca v Tatranskej Lomnici...

Konferencia Verejné obstarávanie Právo & Prax 2019

Čaká nás už 7. ročník najväčšej jarnej konferencie pre profesionálov vo verejnom obstarávaní. Na všetkých sa nesmierne tešíme 19. - 20. marca už tradične v Tatranskej Lomnici......