Novinky

Dôležité informácie na jednom mieste

Aktuálne informácie z verejného obstarávania. Novinky, školenia, konferencie, videokurzy.

mikrofon
konferencia

Konferencia verejné obstarávanie 2021 Právo & Prax

Témou v obstarávaní v roku 2021 je čoskoro v parlamente schvaľovaná novela zákona o verejnom obstarávaní predkladaná vicepremiérom Mgr. Štefanom Holým a …

the closeup a white book

Zákon o verejnom obstarávaní bol novelizovaný

Novela zákona 9/2021 Z.z. mení zákon o verejnom obstarávaní. Zmena sa týka priamych rokovacích konaní. Preto keď budete oznamovať výsledok z …

mnp
videoškolenie

Vyhodnocovanie mimoriadne nízkej ponuky

V tomto videokurze koncipovanom z analýzy rozhodovacej praxe UVO, sa dozviete rôzne spôsoby, akými môže komisia pristupovať k vyhodnoteniu prítomnosti mimoriadne nízkej ponuky.

the closeup a white book

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Podpredseda vlády Slovenskej republiky a predseda Úradu pre verejné obstarávanie predkladajú do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a …

dokumenty

Jednotná príručka k procesu a kontrole verejných obstarávaní

13.5. nadobudla platnosť Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania. Účinná bude od 15.6.2021. Táto príručka bude záväzným riadiacim dokumentom pre …

webinar
školenie

Nová séria webinárov : Pohľadom aktuálnej rozhodovacej praxe

Na najbližšie týždne sme pre Vás pripravili sériu 4 webinárov počas ktorej sa budeme z pohľadu rozhodovacej praxe UVO, judikátov Súdneho dvora EÚ, rozhodnutí slovenských súdov či metodických …

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd