Novinky

Dôležité informácie na jednom mieste

Aktuálne informácie z verejného obstarávania. Novinky, školenia, konferencie, videokurzy.

mnp
videoškolenie

Vyhodnocovanie mimoriadne nízkej ponuky

V tomto videokurze koncipovanom z analýzy rozhodovacej praxe UVO, sa dozviete rôzne spôsoby, akými môže komisia pristupovať k vyhodnoteniu prítomnosti mimoriadne nízkej ponuky.

the closeup a white book

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Podpredseda vlády Slovenskej republiky a predseda Úradu pre verejné obstarávanie predkladajú do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a …

dokumenty

Jednotná príručka k procesu a kontrole verejných obstarávaní

13.5. nadobudla platnosť Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania. Účinná bude od 15.6.2021. Táto príručka bude záväzným riadiacim dokumentom pre …

webinar
školenie

Nová séria webinárov : Pohľadom aktuálnej rozhodovacej praxe

Na najbližšie týždne sme pre Vás pripravili sériu 4 webinárov počas ktorej sa budeme z pohľadu rozhodovacej praxe UVO, judikátov Súdneho dvora EÚ, rozhodnutí slovenských súdov či metodických …

Closeup of person reading document. Entrepreneur sitting at desk. Paperwork concept. Cropped view.

Nové výkladové stanovisko k viacerým návrhom na plnenie toho istého kritéria

V roku 2016 vydal Úrad pre verejné obstarávanie výkladové stanovisko upravujúce postup vyhodnotenia ponuky v situáciách, kedy z ponuky vyplývali rôzne …

Konferencia-2020
konferencia

Konferencia verejné obstarávanie 2020 Právo & Prax

Konferencia Právo & Prax je zárukou inšpirácie, trendov a odbornosti v oblasti verejného obstarávania. Hoc v mnohých oblastiach je rok 2020 …

Aktuálne znenie zákona o verejnom obstarávaní

Výtlačok zákona vo formáte A4 s priestorom na poznámky.

Konferencia verejné obstarávanie 2022
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd