konferencie

Úžasné miesto stretnutí odborníkov kolegov priateľov

Naša každoročná konferencia Verejné obstarávanie, Právo & prax patrí tradične medzi najväčšie stretnutie profesionálov vo verejnom obstarávaní.

Tradícia našich konferencií začala už v roku 2013 a odvtedy sa ich zúčastnilo viac než 1000 profesionálov z oblasti verejného obstarávania. 

Každoročne prinášame aktuálne témy z oblasti teórie a praxe verejného obstarávania sprostredkované tými najlepšími odborníkmi. Okrem nich však otvárame aj témy, ktoré pomáhajú rozvoju manažérov nákupu a aj samotných nákupcov. 

Konferencia verejné obstarávanie 2017 Právo & Prax

V. ročník bude výnimočný doplnením odborných prednášok o panelové diskusie. Budeme sa snažiť priblížiť a vysvetliť pohľady i názory teoretikov, praktikov aj kontrolórov. Program Prednášajúci ...

Konferencia verejné obstarávanie 2016 Právo & Prax

Aplikovanie práva do praxe je mnohokrát zložité. Aj preto organizujeme už štvrtý ročník najväčšej jarnej odbornej konferencie o verejnom obstarávaní. Tentokrát bude hlavnou témou nový zákon, ktorý ...

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd