Novinky

Novinky z diania vo svete obstarávania a firemného nákupu, akcie a úspechy nášho APUeN-u.

(DE)CENTRALIZÁCIA ELEKTRONICKÝCH PROSTRIEDKOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

V rámci analýzy a z odpovedí oslovených právnych expertov vyplynulo, že v piatich zo šiestich oslovených a skúmaných krajín EÚ je trh elektronických prostriedkov založených na pomerne silnej decentralizácii...

VIDEOPREDNÁŠKA - Konflikt záujmov nielen ako administratívny nedostatok

Zaujímavé judikáty Súdneho dvora EÚ, rozhodnutia ÚVO a aj rozsudky slovenských súdov nám umožňujú bližšie spoznať povinnosti verejných obstarávateľov / obstarávateľov pri vysporiadaní sa s konfliktom záujmov....

VIDEOPREDNÁŠKA - Vyhodnocovanie mimoriadne nízkej ponuky

V tejto videoprednáške, ktorá je koncipovaná z analýzy rozhodovacej praxe UVO, si povieme aj o rôznych spôsoboch, akými môže komisia pristupovať k vyhodnoteniu prítomnosti mimoriadne nízkej ponuky....

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Podpredseda vlády Slovenskej republiky a predseda Úradu pre verejné obstarávanie predkladajú do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“)....

Jednotná príručka k procesu a kontrole VO

13.5. nadobudla platnosť Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania. Účinná bude od 15.6.2021....