Novinky

Novinky z diania vo svete obstarávania a firemného nákupu, akcie a úspechy nášho APUeN-u.

Kľúčové oblasti novely z hľadiska budúcich verejných nákupov na Slovensku pohľadom predsedu ÚVO

Úrad poňal pripravované zmeny zákona komplexnejšie a zadefinoval ich do štyroch veľkých skupín, ktoré navzájom spolu súvisia...

Konferencia Verejné obstarávanie 2021, Právo & prax

Tento ročník konferencie sa bude niesť v duchu pripravovanej legislatívnej zmeny zákona o verejnom obstarávaní. Neobídeme však ani nové témy, ktoré majú dopad na našu každodennú prácu....

(DE)CENTRALIZÁCIA ELEKTRONICKÝCH PROSTRIEDKOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

V rámci analýzy a z odpovedí oslovených právnych expertov vyplynulo, že v piatich zo šiestich oslovených a skúmaných krajín EÚ je trh elektronických prostriedkov založených na pomerne silnej decentralizácii...

VIDEOPREDNÁŠKA - Konflikt záujmov nielen ako administratívny nedostatok

Zaujímavé judikáty Súdneho dvora EÚ, rozhodnutia ÚVO a aj rozsudky slovenských súdov nám umožňujú bližšie spoznať povinnosti verejných obstarávateľov / obstarávateľov pri vysporiadaní sa s konfliktom záujmov....

VIDEOPREDNÁŠKA - Vyhodnocovanie mimoriadne nízkej ponuky

V tejto videoprednáške, ktorá je koncipovaná z analýzy rozhodovacej praxe UVO, si povieme aj o rôznych spôsoboch, akými môže komisia pristupovať k vyhodnoteniu prítomnosti mimoriadne nízkej ponuky....